Výpočet úrokov z úveru

Ak sa rozhodujete, ktorý produkt a od ktorej banky si zvolíte, určite by ste nemali zabúdať na výpočet úrokov z úveru. Ak získate pôžičku alebo úver, určite bude táto informácia pre vás veľmi dôležitá. Do značnej miery ovplyvní splátku úveru. Poďme sa teraz spolu pozrieť, ako sa vypočítava úrok zo spotrebného úveru, rýchlej pôžičky alebo hypotekárneho úveru na mieru. Výpočet si vysvetlíme aj na konkrétnom prípade.

 

Úrok

Je odmena poskytovateľovi úveru za túto službu. Úrok je suma a zohľadňuje pomer voči istine.  Je vypočítavaný na základe úrokovej sadzby. Do úvahy berieme (stvorlistok.sk) hlavne výšku istiny, úrokovú sadzbu a dobu určenú pre výpočet úroku. Úrok je vždy počítaný za časové obdobie.

 

Úroková sadzba

Úroková sadzba alebo úroková miera je percentuálne vyjadrený úrok z požičiavaného kapitálu (istiny). Úrokové sadzby sú definované spravidla za jeden kalendárny rok.

Výpočet úrokov z úveru 3.00/5 (60.00%) 2 votes