Stavebné sporenie – výhody a nevýhody

Spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa pôsobí na Slovensku už od roku 1992. Svojim službami pomáha rozvíjať financovanie bytovej výstavby. Okrem stavebného sporenia môžu klienti využiť aj sporenie pre deti a pre dôchodcov. Spoločnosť s klientmi jedná otvorene a spoľahlivo, vďaka čomu má veľkú základňu spokojných klientov. Ak uvažuje o sporení alebo financovaní vášho bývania, služby Prvej stavebnej sporiteľne určite neoľutujete.

 

Čo je to stavebné sporenie?

Hlavným princípom stavebného sporenia je sporenie financií klienta. Klient vkladá peniaze, z ktorých získava úroky a získava aj štátnu prémiu. Výšku financií, ktoré chce nasporiť si môže určiť sám. Takýmto spôsobom svoje vklady zhodnocuje a v čase keď ich potrebuje ich môže využiť. Ak nemá dostatok nasporených financií, môže získať stavebný úver. Stavebné sporenie môžete využiť ako sporenie na bývanie, sporenie financií pre vaše dieťa alebo sporenie na dôchodok.

 

Ako môžem získať stavebné sporenie?

Zmluvu podpisujete s pracovníkom spoločnosti. Musíte uviesť tarifu a cieľovú sumu peňazí, ktorú chcete získať. Taktiež je potrebné zaplatiť poplatok za uzatvorenie zmluvy. Potom stačí mesačne prispievať dohodnutú sumu na účet stavebného sporenia.

 

Čo to je štátna prémia?

Štátna prémia je suma, ktorou podporuje štát stavebné sporenie občanov. Každý rok sa líši. Za rok 2014 štát prideľuje štátnu prémiu vo výške 8,5 % z celkových ročných vkladov klienta.
Maximálna štátna prémia je vo výške 66,39 EUR. Znamená to, že klient musí na zisk maximálnej štátnej prémie vložiť prostriedky vo výške 780,96 EUR. Štátnu prémiu môže získať každý sporiteľ.
Veľká výhoda štátnej prémie je, že je oslobodené od dane z príjmov.

 

Na čo môžem využiť financie zo stavebného sporenia?

Peňažné prostriedky zo stavebného sporenia môžu klienti Prvej stavebnej sporiteľne využiť na nákup, zmodernizovanie alebo výstavbu domu a bytu. Financovať môžete prípravy stavby domu, nátery, vnútorné zariadenie domu a bytu, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, strechy, kanalizáciu a mnoho ďalších úkonov, ktoré súvisia so stavbou alebo prerábaním domu či bytu.

Výhodou stavebného sporenia je, že po 6 rokoch sporenia môže klient vklad použiť na čokoľvek.

 

Budem platiť aj nejaké poplatky?

Nevýhodou pri stavebnom sporení sú poplatky. Poplatky sa musia zaplatiť pri uzatváraní zmluvy. V súčasnosti poplatok za uzatvorenie zmluvy predstavuje 20 EUR.
V prípade úveru, klient pri jeho predčasnom splatení nemusí platiť žiadne poplatky.

 

Kedy môžem začať čerpať úver?

Klient môže v prípade potreby požiadať o úver. Stačí ak sporí viac ako dva roky. Výhodou je, že ročná úroková sadzba je iba 2,9 % p. a. Nespornými výhodami je aj doba splácania úveru, ktorá môže byť až 17 rokov.
Výhodou je aj to, že klient nemusí preukazovať výšku príjmu a nemusí zakladať nehnuteľnosť.
Pri čerpaní úveru môže klient požiadať o financie až do výšky 50 000 EUR.

Stavebné sporenie – výhody a nevýhody 5.00/5 (100.00%) 1 vote