Sporenie v ČSOB

ČSOB banka myslí na svojich klientov, ktorý chcú svoje finančné prostriedky výhodne zhodnotiť, a preto im ponúka zaujímavé sporiace programy. Na sporenie sú určené sporiace účty, vkladné knižky a termínované vklady.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je produkt, ktorý poskytuje možnosť zhodnotenia vašich finančných prostriedkov v domácej alebo cudzej mene podľa výhodných úrokových sadzieb. Založením termínovaného vkladu získate tieto výhody:

–        bez poplatkov za vedenie účtu,

–        peniaze chránené Fondom ochrany vkladov,

–        garantovaná výška úrokovej sadzby počas celej lehoty viazanosti,

–        výhodný úrok,

–        bez potreby viazanosti na bežný účet,

–        možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti.

 

Sporiaci účet

Sporiaci účet je súčasťou každého bežného účtu. Je určený predovšetkým na sporenie peňazí v domácej alebo cudzej mene. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od objemu vložených finančných prostriedkov a od meny. Úroková sadzba pri tomto produkte je 0,30%. Minimálny vklad je 15 € mesačne. Výhody sporiaceho účtu:

–         výhodný úrok,

–         peniaze sú chránené Fondom ochrany vkladov,

–         vedenie účtu bez poplatkov,

–         sporiaci účet nie je viazaný na bežný účet,

–         bez minimálneho zostatku,

–         7- dňová výpovedná lehota,

–         mesačne pripisované úroky.

Nevýhody

–         za predčasný výber vkladu pred uplynutím výpovednej lehoty sa účtuje poplatok.

 

Sporiaci účet s extra úročením

Sporiaci účet s extra úročením je účet, ktorý je určený na pravidelné sporenie vo výške od 15 € do 500 € mesačne. Oproti bežnému sporiacemu účtu je pri tomto type účtu s extra úročením možnosť mimoriadnych vkladov vo výške maximálne do 200 000 € za mesiac. Úroková sadzba je 0,35 %. Výhody sporiaceho účtu s extra úročením spočívajú v:

–         mesačne pripisovaných úrokoch,

–         peniaze sú chránené Fondom ochrany vkladov

–         založenie a vedenie účtu bez poplatkov,

–         bez obmedzovania maximálneho a minimálneho zostatku.

Nevýhody

–         vysoký poplatok za predčasný výber vkladu pred uplynutím výpovednej lehoty.

Sporiaci účet Depozit

Sporiaci účet Depozit je výhodný produkt, ktorý umožňuje klientovi vkladať kedykoľvek a akúkoľvek sumu peňazí v hotovosti alebo prevodom z bežného účtu v ČSOB banke alebo prevodom z inej banky. Výpovedná lehota je 35 dní. Minimálny počiatočný vklad 15 €. Medzi výhody sporiaceho účtu Depozit patrí:

–         možnosť otvoriť si neobmedzený počet účtov,

–         bez poplatkov za zriadenie a vedenie účtu,

–         sporenie nie je viazané na bežný účet,

–         ochrana peňažných prostriedkov v zmysle zákona o ochrane vkladov,

–         bez minimálneho zostatku,

–         mesačne pripisované úroky.

Sporiaci účet s prémiou

Sporiaci účet s prémiou má tieto výhody:

–         bez poplatkov za zriadenie a vedenie účtu,

–         možnosť bezhotovostných výberov,

–         sporiaci účet nie je viazaný na bežný účet,

–         možnosť vložiť peniaze kedykoľvek v hotovosti alebo prevodom na účet,

–         peniaze na účte sú chránené Fondom ochrany vkladov,

–         získanie úrokovej prémie aj v prípade, keď si časť prostriedkov vyberiete,

–         prémia vo výške 1,00 % sa vypočíta z najnižšieho zostatku na účte v danom kalendárnom roku a pripísaná je na konci kalendárneho roka.

 

Vkladná knižka

Sporenie prostredníctvom vkladnej knižke uprednostňujú ľudia, ktorý chcú mať prehľad o uskutočnených transakciách. ČSOB banka ponúka možnosť zriadiť si vkladnú knižku bez výpovednej lehoty alebo vkladnú knižku s výpovednou lehotou. Hlavnými výhodami vkladných knižiek sú:

–         možnosť oprávniť aj iné osoby na disponovanie s financiami,

–         zriadenie a vedenie vkladnej knižky je zadarmo,

–         pripisovanie úrokov na konci roka,

–         peniaze sú chránené Fondom ochrany vkladov,

–         prehľadný záznam o všetkých transakciách.

 

Kapitálová vkladná knižka

Kapitálovú vkladnú knižku od ČSOB je možné získať s 1-ročnou alebo 3-ročnou viazanosťou. K výhodám kapitálovej vkladnej knižky patrí:

–         prehľadný záznam o všetkých operáciách na vkladnej knižke,

–         garantovaná úroková sadzba,

–         na disponovanie s finančnými prostriedkami je možné oprávniť aj iné osoby,

–         pripisovanie úrokov aj po uplynutí doby uloženia vkladu,

–         finančné prostriedky sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov,

–         zriadenie a vedenie kapitálovej vkladnej knižky je bez poplatkov.

 

Sporenie v ČSOB 1.00/5 (20.00%) 1 vote