Primabanka – sporenie s 5 % úrokom

Novinkou na našom trhu finančných služieb je sporenie od Prima banky s 5 % úrokom. Ide asi o najvýhodnejšie sporenie, ktoré dnes banky ponúkajú. Sporenie sa zriaďuje k Osobnému účtu v domácej mene EUR. Právo na získanie takto výhodného sporenia má každý občan vo veku od 18 rokov.  Sporenie je podmienené minimálnym mesačným vkladom 15 EUR. Stanovená je aj horná hranica mesačného vkladu na 150 EUR. Dĺžku sporenia si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia. Na výber máte sporiace obdobie 12, 18 alebo 24 mesiacov. Výhodou je, že si každý majiteľ Osobného účtu môže zriadiť naraz až tri Sporenia.

Výber nasporenej sumy

Nárok na vyplatenie nasporenej sumy vzniká klientovi po skončení sporiaceho obdobia. Sporiace obdobie začína plynúť dňom zriadenia Sporenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia. Po uplynutí zmluvne dohodnutej doby sa peňažné prostriedky automaticky a bezodkladne prevedú na  Osobný účet klienta.

Predčasný výber

Môže nastať situácia, že budete náhle a nečakane potrebovať finančné prostriedky. Samozrejme si môžete podať žiadosť o vyplatenie sumy, ktorú máte nasporenú na sporiacom účte. Pri predčasnom výbere ale nemáte nárok na pripísanie úrokov.

 

 

Ohodnoť