Pôžičky s nízkym úrokom podľa zákona

Vláda Slovenskej republiky prichádza s novými legislatívnymi opatreniami, vďaka ktorým dostanú úžernícke spoločnosti „po prstoch“. Od júna 2014 nebankové spoločnosti nebudú môcť prekročiť určitú úrokovú sadzbu. Poslanci vypracovali opatrenia, ktoré budú presne určovať maximálnu mieru výšky úrokových sadzieb, ktoré sú poskytované s pôžičkami. Zákonne upravené budú aj rôzne skryté poplatky, dodatočné poplatky a poplatky, ktoré by mohli byť pre zadĺženého jedinca likvidačné. Zmena sa udeje vďaka novele Občianskeho zákonníka, ktoré bude upravovať podnikanie nebankových subjektov na území Slovenskej republiky. Pôžičky s nízkym úrokom aj u nebankoviek tak budú realitou.

 

Nová éra nebankoviek

Do akej miery nová legislatíva ovplyvní podnikanie nebankových inštitúcií môžeme len hádať. Jedna vec je jasná už teraz, od júna ušetria mnohí ľudia tisícky eur. Štatistiky zaznamenali, že v minulom roku bolo vytvorených 150 000 nových zmlúv nebankových pôžičiek. Nebankové spoločnosti sú charakteristické tým, že poskytujú finančné prostriedky na kratšiu dobu. Novým klientom poväčšine poskytujú nižšie sumy, klientovu vernosť oplácajú poskytovaním väčšej sumy. Samozrejme, najvýraznejšou črtou nebankových inštitúcií je fakt, že oproti serióznym bankovým domom poskytujú pôžičku s dvojnásobnou hladinou úrokových sadzieb.

 

Medzi ďalšiu spoločnú črtu nebankových spoločností patrí fakt, že finančné prostriedky poskytnú aj klientom, ktorí nedosahujú ani minimálnu bonitu, berú si príliš veľký úver, majú viacero pôžičiek u rôznych spoločností a podobne. Mohli by sme to zhrnúť do jednej vety- nebankové spoločnosti poväčšine poskytujú peniaze rizikovým klientom.

 

Neplatné zmluvy

Podľa nového zákona, budú stanovené maximálne hladiny úrokov, vrátane poplatkov. Ak nebanková spoločnosť prekročí túto zákonom určenú hladinu, zmluva bude neplatná. Z právneho hľadiska bude úver považovaný za úžernícky a nezákonný. Modelové situácia by mohla prebiehať takto – ak sa dodatočne po podpise zmluvy zistí, že obsahuje neprijateľné skutočnosti, zmluva je neplatná. Klient tak musí vrátiť požičanú istinu bez akýchkoľvek poplatkov a úrokov navyše. Predpokladá sa, že maximálna miera úrokov by sa mala pohybovať vo výške 30 %. Odborníci schvaľujú, že sa konečne pristúpilo k definícii úžery v zákonoch.

 

Zmeny v exekučných konaniach

Zmeny nastanú aj v exekučných konaniach. Exekútor môže začať proces exekúcie pri dlhu, ktorý prekračuje výšku 2000 EUR. Po novom bude zákon zabraňovať aj tomu, aby exekútor siahol na motorové vozidlo ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Pôžičky s nízkym úrokom podľa zákona 5.00/5 (100.00%) 3 votes