Pôžičky pre študentov

Štúdium často býva finančne náročné a môže spôsobiť veľké finančné problémy. Preklenúť túto situáciu pomáhajú študentské pôžičky,  ktorých účelom je poskytnúť finančné prostriedky  mladej generácii. Získať takúto pôžičku ale nie je jednoduché. Uchádzač musí splniť niektoré podmienky, ktoré mu umožnia úver čerpať.

 

Splácanie úveru

Pôžičky pre študentov sú špeciálnym druhom pôžičiek, ktoré sú veľmi charakteristické svojimi vlastnosťami. Študent získava zväčša túto pôžičku na začiatku štúdia. Nejedná sa s pravidla o veľké sumy, keďže nie je možné ručiť žiadnym majetkom a nie je vykonávaná zárobková činnosť. Nastavenie začiatku splácania úveru je veľmi individuálne a záleží hlavne od konkrétnej banky. Spravidla by sa mala pôžička začať splácať až po ukončení štúdia. Splátky sú vyčíslené na základe úverovej zmluvy, kde je jasne stanovená výška úrokov, sankcie  a poplatky.

 

Alternatíva študentskej pôžičky

Niektorým študentom sa pôžičku nepodarí získať a preto sú odkázaní na iné formy financovania svojho štúdia. Jedným z riešení je aj kontokorentný úver. Jednoducho povedané, klient banky dostane možnosť vybrať z účtu viac peňazí, ako je aktuálny zostatok. Toto povolené prečerpanie je ohraničené sumou, ktorá sa nazýva limit povoleného prečerpania prostriedkov na účte. Úroky a poplatky závisia od konkrétnej banky, v niektorých prípadoch je po istú dobu táto služba bezplatná.

 

Nebankové pôžičky

Získať pôžičku od nebankovej spoločnosti je veľmi jednoduché. Nevýhodou je ale termín začiatku splácania pôžičky. Nie je možné si splátky odložiť až na čas po ukončení štúdia. A to je pre študenta veľmi veľká nevýhoda. Študenti siahajú po nebankových pôžičkách len vo veľmi ojedinelých prípadoch.

Ohodnoť