Pôžičky pre podnikateľov

Úsilím podnikateľa je dosahovanie čo najvyššieho zisku. Často krát sa to ale neobíde bez začiatočného kapitálu, ktorý je treba do podnikania vložiť. Tieto investície sa pomocou podnikania zhodnocujú a vzniká zisk. Spôsobov, ako získať začiatočný kapitál je naozaj veľa. Jedným z nich sú aj takzvané pôžičky pre živnostníkov.  Vtedy banka poskytuje podnikateľskému subjektu finančné prostriedky na rozvoj podnikania. Zárukou môže byť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, často krát sa využíva aj ručenie tretích osôb.

 

Bonita živnostníka

Posudzovanie bonity podnikateľa, hlavne v jeho začiatkoch, je veľmi komplikované.  Často krát sa jedinci ale aj spoločnosti stretávajú s nezáujmom bánk, získanie pôžičky je naozaj veľmi náročné. Oveľa jednoduchšie to už majú spoločnosti, ktoré fungujú viacero rokov a dosahujú medziročne zisk. Pre tieto firmy je získanie pôžičky veľmi nenáročné.

 

Úroková miera

Ako pri každej pôžičke, aj pri pôžičke pre živnostníka, je veľmi dôležitá úroková miera. Ideálnym riešením je, ak je fixovaná na čo najdlhšie časové obdobie alebo na celú dobu splácania pôžičky.  Vyhnete sa tak komplikáciám s navršovaním mesačných splátok, ktoré sú pri viacerých typoch úverov úplne bežné. Výhodná pôžička má úrokovú mieru pod 7 percent.

Ohodnoť