Pôžičky na zmenku

Zmenka je cenným papierom,  ktorým sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí. Aj preto je táto zmenka veľmi oblúbeným nástrojom v oblasti pôžičiek a úverov. Klienti ňou môžu ručiť v prakticky neobmedzenom rozsahu. Tento spôsob zábezpeky úveru je zaužívaný najme u nebankových inštitúcií. Pri tomto druhu pôžičky sa podpisuje zmenka osobitého druhu. Touto zmenkou sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi za zmenku dopredu neurčenú sumu peňazí. Podpisuje takzvane bianko zmenku.

 

Bianko zmenka

Bianko zmenka je taká zmenka, na ktorej nie je presne zadaná výška dlhu, ktorú je dlžník povinný veriteľovi zaplatiť. Čiastku môže na cenný papier zapísať veriteľ (banka, nebankové investor) len za vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke. Jedná sa najme a spravidla o prípady riadneho nesplácania pôžičky alebo úveru. Pri neschopnosti alebo neochote dlžníka splácať vopred stanovené mesačné splátky, veriteľ využije možnosť vyplnenia bianko zmenky. Suma, ktorá je na zmenku dopísaná sa odvíja od výšky zostávajúcej nesplatenej časti pôžičky navŕšenej o zmluvné pokuty a penále.

Vymáhanie zmenky

Zmenka je veľmi obľúbená aj z toho dôvodu, že jej vymožiteľnosť je veľmi jednoduchá. To je veľká výhoda najme pre nebankové spoločnosti, ktoré sa o zapožičané peniaze nemajú dôvod obávať.  V prípade vymáhania splatenia zmenky vstupuje do hry exekútor, ktorý dokáže od dlžníka získať peniaze hneď viacerými spôsobmi.

 

Treba splácať včas

Pôžičky na zmenku sú veľmi  jednoduché na vybavenie a je jednoduché ich získať, ale pri nesplácaní a pri nedodržiavaní všetkých dohodnutých pravidiel, vám môžu život do veľkej miery skomplikovať. Pár tisícová pôžička vám môže stáť celý majetok. Dávajte si teda veľký pozor, aby ste pôžičku na čas splácali. Ak si nie ste istí, či budete mať dostatočný príjem a splácanie pôžičky, radšej jej čerpanie dobre zvážte.

Pôžičky na zmenku 4.25/5 (85.00%) 4 votes