Pôžičkomat Recenzia okamžitej pôžičky

Portál Pôžičkomat.sk prevádzkuje spoločnosť s ručením obmedzením Friendly Finance Slovakia so sídlom v Košiciach. Tento podnikateľský subjekt sa zameriava na poskytovanie krátkodobých nebankových úverov. Firma má pobočky aj Poľsku a v Českej republike. Nebankové úvery poskytuje prostredníctvom internetu a bez ručiteľa.  Poskytuje krátkodobé úvery od 25 EUR do výšky 700 EUR. My vám teraz prinášame recenziu služby Pôžičkomat zameranú na rýchle sms pôžičky online. Pod článkom diskusia pre vaše skúsenosti.

 

Podmienky získania

Ako prvý krok je pri získavaní pôžičky z Pôžičkomatu vyplnenie internetového formulára. Klient musí v čase žiadosti o pôžičku dosiahnuť minimálny vek 18 rokov. Taktiež musí byť občanom Slovenskej republiky alebo občanom inej krajiny EU s trvalým bydliskom na Slovensku. Pôžičkomat neposkytuje úver osobám, ktoré majú problémy s omeškaním splácania u iných poskytovateľov pôžičiek. Záujemcovia o úver od tohto nebankového subjektu nesmú mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni a nesplatené záväzky voči tretím osobám. Klient taktiež musí potvrdiť, že súhlasí so znením rámcovej zmluvy. Po potvrdení rámcovej zmluvy  úspešnej transakcii spoločnosť informuje potvrdzujúcim emailom.

 

Poplatky

Pri získaní úverom je prvým poplatkom, ktorý zákazník hradí poplatok za poskytnutie pôžičky. Nevýhodou je fakt, že jeho výška sa priamo úmerne odvíja od výšky poskytnutého objemu financií. Pôžičkomat.sk si taktiež účtuje poplatky za zmeny v dátume splátky pôžičky, za zmenu výšky splátky, predĺženie doby splatnosti.

 

Ak klient omešká so splácaním je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške o 8 percentuálnych bodov vyššej ako je základná úroková sadzba ECB (európska centrálna banka), ktorá je platná k prvému dňu omeškania.

 

Tento podnikateľský subjekt si účtuje aj vysoké poplatky pri vymáhaní úveru. Pre mnohých menej solventných zákazníkov to môže predstavovať veľké zasiahnutie do skromného rodinného rozpočtu.

Platby pri jednotlivých upomienkach sa pohybujú v nasledujúcich hladinách:

 

– prvá upomienka 15 EUR

– druhá upomienka 10 EUR

– tretia upomienka 10 EUR

– štvrtá upomienka 30 EUR (v prípade štvrtej upomienky spoločnosť posúva vymáhanie externej inkasnej spoločnosti)

 

Doba splácania

Keďže sa jedná o poskytovateľa krátkodobých pôžičiek doba splácania trvá najviac 31 dní. Úver zákazníci musia uhradiť v jednorazovej splátke. Doba splatnosti sa pohybuje medzi 5 až 31 dňami. Novým klientom banka prvý krát banka poskytuje úver vo výške najviac 200 EUR.

 

Vernostný program

Do tohto program zaraďuje Pôžičkomat všetkých zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti opakovanie a svoje splátky uhrádzajú včas. Pri opakovaných využívaniach tejto služby spoločnosť prehlasuje, že poskytuje výhodnejšie úrokové sadzby a podmienky pre verných klientov.

Táto recenzia je prebratá zo stránky http://www.pozickomania.sk/recenzie/pozickomat-recenzia/

Pôžičkomat Recenzia okamžitej pôžičky 4.50/5 (90.00%) 4 votes