Odklad splátok úveru, pôžičky alebo hypotéky

Nemalé percento z nás musí pravidelne splácať pôžičku, úver alebo hypotéku. Tieto splátky tvoria výdaj, s ktorým musíme každý mesiac počítať. Musíme na to vyčleniť dostatočné množstvo financií a držať si aj určitú rezervu. Môže ale prísť neočakávané udalosti, ktoré nám splácanie pôžičky alebo úveru znemožnia. Najčastejšie sa jedná o dlhodobú práceneschopnosť, o stratu zamestnania alebo iný výpadok pravidelného príjmu.

 

Zníženie splátky

Ak sa vaša finančná situácia zhoršila ale napriek tomu ste schopný určitú časť pôžičky splácať, bude zníženie splátky úveru vhodným riešení. Splátka sa obvykle znižuje o splátku istiny a spláca sa iba úrok. V prípade hypotéky to nie je ale ideálne riešenie, nakoľko úrok tvorí v prvých rokoch splácania viac ako 80 percent splátky.  Zníženie splátky je výhodné hlavne v prípade krátkodobých pôžičiek a krátkodobých úverov.

 

Prerušenie splácania hypotéky

Stať sa to môže každému. Platobná neschopnosť môže byť spôsobená viacerými faktormi.  Priamo v zmluve o pôžičke sú definované podmienky prerušenia splácania úveru. Splátky úveru je možné odložiť na 6, 9 alebo 12 mesiacov. V ojedinelých prípadoch aj na 24 mesiacov. Záleží od poskytovateľa úveru, aké má stanovené zmluvné podmienky. Každé prerušenie splácania pôžičky sa posudzuje individuálne a sú stanovené individuálne pravidlá. Prerušením splácania sa doba úveru neskracuje, odložená suma sa rozpočíta na zostávajúce obdobie.

Odklad splátok úveru, pôžičky alebo hypotéky 4.00/5 (80.00%) 2 votes