Koľko trvá vybavenie hypotéky

Hypotéka je jeden z najzložitejších bankových produktov, s ktorým sa pri pojmoch ako pôžička alebo úver stretávame.  Hypotekárny úver vyžaduje k posúdeniu množstvo podkladov. Ich skompletizovanie je k posúdeniu bonity nevyhnutné.  Z dôvodu viacerých tipov hypoték sa môže aj schvaľovacia doba do určitej mieri líšiť. Vo všeobecnosti sú ale tieto doby rovnaké pre všetky banky, líšia sa len minimálne.  Pozrime sa na to, akými procesmi prechádza schválenie hypotéky, od podania žiadosti až po prevod peňazí na náš účet.

 

Účel hypotéky

Najzákladnejším kritériom pre získanie hypotéky je zdokladovanie použitia peňazí ňou získaných. Hypotéka je primárne určená na kúpu nehnuteľnosti. Výnimkou je iba takzvaná Americká hypotéka, ktorú môžete použiť na čokoľvek. Účel použitia sa dá zdokladovať Kúpno-predajnou  zmluvou, Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve alebo Rezervačnou zmluvou. Za splatenie hypotéky ručíte celým svojím majetkom, v prvom rade ale danou nehnuteľnosťou. Z tohto dôvodu je nutné posúdiť jej trhovú hodnotu. Tá sa určuje znaleckým posudkom. Banky majú svojich akreditovaných súdnych znalcov. Informujte sa vopred, či je vami zvolený odhadca danou bankou akceptovaný. V opačnom prípade môžete byť nútený dať vypracovať nový znalecký odhad. Z toho plynú zvýšené náklady na získanie hypotéky.  Na nehnuteľnosti nemôže byť žiadna ťarcha. Pri žiadosti o hypotéku musíte priniesť doklad o plombe na liste vlastníctva z katastra nehnuteľností v prospech banky.

 

Schvaľovací proces

Po doručení všetkých potrebných dokladov na pobočku banky začína takzvaný schvaľovací proces hypotéky. Všetky dokumenty sú spracované pracovníkom pobočky banky a nahraté do systému. Sú vám vystavené potvrdenia o podaní žiadosti o hypotekárny úver.  Všetky údaje sú zaslané do centrály banky, kde prechádzajú ďalšími procesmi. Do procesu vstupujú risk manažéri, ktorý rozhodnú o schválení alebo neschválení úveru.  Zvažujú všetky rizikové faktory, bonitu klienta ale aj znalecký posudok. Po schválení hypotéky vás banka o tomto stave bude informovať a vy môžete podpísať hypotekárnu zmluvu.  Po podpísaní hypotekárneho úveru vám budú na váš bankový účet prevedené finančné prostriedky. Väčšinou máte peniaze do 5 pracovných dní od podpísania všetkých dokumentov.

 

Ako všetko urýchliť?

Proces získania hypotekárneho úveru urýchlite, ak si pripravíte všetky nasledovné dokumenty:

  • Doklad o príjme
  • Znalecký odhad ceny zakladanej nehnuteľnosti
  • Výpis z katastra nehnuteľností o vecnom bremene voči banke

 

 

Ohodnoť